Levering

De leveringstermijn

De verwachte leveringstermijn wordt bij de bestelling op de bestelbon vermeld. Wij doen al het mogelijke om deze termijn te respecteren. Mocht deze termijn door onvoorziene omstandigheden en onafhankelijk van onze wil niet haalbaar zijn, dan verwittigen wij je onmiddellijk nadat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht.

De levering zelf

Heb je vragen over de levering? Wij zijn te bereiken via tel. 011-610667 of planning@heylen.com

We gaan ervan uit dat de woning makkelijk toegankelijk is. Als je hieraan twijfelt, gelieve ons tijdig te verwittigen zodat wij een optimale oplossing kunnen bieden.

maten vrachtwagen

Voor leveringen tot de 2de verdieping kan gebruik gemaakt worden van de laadklep van de vrachtwagen. Als er voor de levering een liftwagen nodig is, vragen wij een vergoeding van € 125. Onze liftwagens gaan tot 27 meter hoog, dit komt overeen met de 9de verdieping. Houd er rekening mee dat voor grote of zware meubels altijd een liftwagen voorzien moet worden. Dit geldt uiteraard niet voor gelijkvloerse leveringen. Je mag zeker niet vergeten voldoende parkeerplaats te voorzien om de liftwagen te plaatsen (4 parkeerplaatsen wat ongeveer overeenkomt met 20 m). Informeer ook bij het gemeentebestuur of er nog andere maatregelen genomen moeten worden. (bijv. verkeersborden).

Tijdstip levering

Enkele dagen vóór de levering ontvang je van ons een brief, mail of sms met vermelding van de datum waarop wij de meubelen zullen leveren. Mocht je deze dag niet aanwezig kunnen zijn, verwittig ons dan telefonisch van zodra je het leveringsbericht ontvangen hebt.

Omwille van praktische redenen, kunnen wij nooit een exact uur aangeven. Voor een indicatie van het tijdstip van levering, kan je op de dag vóór de levering of op de dag zelf terecht op het nummer +32 (0)11/610 667.

Bestelling op afroep

Een bestelling op afroep heeft niets dan voordelen!

  • Je vermijdt dat een meubelstuk niet leverbaar is tegen de tijd dat je het wilt hebben
  • Je vermijdt een eventuele prijsstijging
  • Je kan de leveringsperiode zelf plannen

Je geeft aan de verkoper de gewenste afroepperiode door. Wij vragen vervolgens aan onze fabrikant om je meubels 2 weken voor het verstrijken van deze periode bij ons te leveren.

Nadat het order bij ons is toegekomen, ontvang je een bericht met daarin de vraag ons zo spoedig mogelijk te contacteren om de exacte leverdatum af te spreken.

Wil je de levering toch nog even uitstellen? Geen enkel probleem. Laat het ons gewoon even weten. We vragen wel een extra aanbetaling als de oorspronkelijke afroepperiode wordt overschreden met meer dan 3 maanden.

Stockage

Indien gewenst, kan je jouw bestelling gratis stockeren in onze magazijnen tot 1 jaar na het binnenkomen van de goederen. Mocht je de meubels graag langer bij ons laten staan, is dit geen probleem. In dat geval vragen we enkel een kleine maandelijkse bijdrage van € 8/maand/plaats.